top of page
IMG_2177.jpg
IMG_8356_edited.jpg

การแลกเปลี่ยนเครื่องมือ

การเสริมสร้างศักยภาพของแรงงาน เครื่องมือและทรัพยากร

ที่นี่ คุณจะค้นพบเครื่องมือ ทรัพยากร และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อสนับสนุนแรงงานข้ามชาติและผู้หางานที่สนับสนุนโดยองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) สื่อเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลอันมีคุณค่าเกี่ยวกับช่องทางเสียงของแรงงานและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคุณ และทั้งหมดได้ถูกสร้าง ทดสอบ และใช้งานภายในสามปีที่ผ่านมา

 

ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานสื่อเหล่านี้ได้ฟรี เนื่องจากภารกิจร่วมกันของเราคือการจัดเตรียมความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพและความสำเร็จให้กับแรงงานข้ามชาติและผู้หางานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากคุณต้องการประสานงานในการจัดจำหน่ายหรือการพิมพ์ หรือรับเอกสารที่เป็นฉบับพิมพ์ โปรดติดต่อเรา!

bottom of page